jueves, 27 de mayo de 2010

L'AERÒDROM DE LA FARE AL PLA DE LA BRUGUERA

La decisió d'instal·lar un camp d'aviació militar per a la FARE a Castellar del Vallès es va deure al progressiu increment dels atacs aeris sobre Catalunya i sobre la ciutat de Barcelona, en particular, a partir de març de 1938, que va suposar la necessitat de construir nous camps des d'on operar.

La construcció es va iniciar el 29 de març de 1938 en un seguit de parcel·les expropiades pel Ministerio de Defensa Nacional, a l'indret conegut per "La Bruguerola". El Consell Municipal va mobilitzar la totalitat de la població masculina local en règim de prestació personal que va col·laborar especialment en el condicionament dels terrenys.

L'aeròdrom tenia una funció secundària, de segona línia, i depenia de l'aeròdrom de Sabadell. El seu ús, molt versàtil, li conferia una multiplicitat de funcions: en primer lloc, donar suport a les unitats de caces que defensaven l'espai aeri i el port de Barcelona; en segon lloc, recepcionar avions que havien de ser destinats al front; en tercer lloc, realitzar verificacions tècniques d'aeronaus que havien estat fabricades al SAF-16 i que calia avaluar si es trobaven en condicions de vol i, finalment, la formació de pilots novells, que sortien de l'Acadèmia de Capacitació de l´Aire de Sabadell o d'altres escoles de vol, a fi d'evitar que la inexperiència d'aquests pogués obstaculitzar les operacions de l'aeròdrom de Sabadell davant una situació d'emergència. Tot i aquestes possibilitats, va mantenir un perfil d'activitat reduït.

El caràcter de baixa intensitat de les comeses assignades i la immediatesa en la construcció provoquen que l'aeròdrom sigui, físicament, un camp d'aviació amb unes infraestructures modestes, que cobreixen les necessitats bàsiques operatives (pistes, refugis antiaeris, punt de comandament...) i amb limitacions considerables com la inexistència d'hangars, de dipòsits de combustible o de casernes per al contingent de tropes destacades.

El camp d'aviació de Castellar del Vallès va tenir una vida efímera, sense cap mena d'utilització després del conflicte civil, que va suposar la progressiva recuperació de l'ús agroforestal i l'enrunament i posterior destrucció de bona part de la cultura material generada per la seva construcció.

Ernest GALLART."L'aeròdrom de la FARE al pla de la Bruguera". L'ACTUAL (de 21 a 27/5/2010), núm. 105, p.19.

BIBLIOGRAFIA
- Ernest GALLART (2004)."La guerra aèria a la rereguarda republicana a Catalunya (1938-1939) a Castellar del Vallès. RECERCA, núm. 3, Castellar del Vallès, Arxiu Municipal de Castellar del Vallès - Ajuntament de Castellar del Vallès, p.77-105.
- Ernest GALLART; Galdric RUIZ;Sílvia SÁIZ (2007)."El cau de la Gloriosa. El refugi antiaeri de l'aeròdrom de Castellar del Vallès". Plecs de RECERCA, núm. 1, Castellar del Vallès, Arxiu Municipal de Castellar del Vallès - Ajuntament de Castellar del Vallès.


No hay comentarios:

Publicar un comentario