martes, 1 de junio de 2010

PLECS DE RECERCA NÚMERO 2

L’any 1996 es creava l’Arxiu Municipal de Castellar del Vallès (AMC) i un dels seus objectius era esdevenir plataforma de difusió de les investigacions històriques que tenien com a subjecte historiogràfic la vila o que havien elaborat historiador locals.

La inexistència d’un mitjà de difusió de la historiografia de Castellar del Vallès, científic, obert i anàleg a propostes que es realitzaven en altres localitats i per arxius similars, dificultava no únicament la difusió sinó també la producció.

El febrer de l’any 2002 s’encetava la publicació de RECERCA, revista d’Història i de Ciències Socials i Humanes de Castellar del Vallès. Butlletí de l’AMC, que s’adreçava a emplenar aquest dèficit i de la qual se n’han publicat sis números. Un model de publicació interdisciplinar que recollia investigacions i també comunicacions i ponències presentades als tres congressos d’història local que s’han celebrat.

El març de 2007, apareixia PLECS DE RECERCA, una altra publicació de l’AMC, amb un format monogràfic. El seu primer número, a cura de Sílvia Sáiz, Galdric Ruiz i Ernest Gallart, se centrava en un estudi sobre la incidència del conflicte bèl·lic aeri durant la Guerra Civil (1936-39) al voltant de la creació de l’aeròdrom de la FARE a Castellar del Vallès i de la cultura material que va generar: els refugis antiaeris. A més, afegia una proposta pedagògica dirigida al darrer cicle de Primària i de l’ESO i al Batxillerat en base a la història local.

El mes de febrer de 2010 es publicava el segon número de PLECS DE RECERCA titulat: Història oral de l’èxode i l’exili de 1939. El cielo por techo y la arena como lecho. En aquest cas, una investigació de Sílvia Sáiz i Ernest Gallart amb testimoniatges orals sobre l’èxode i l’exili de 1939 durant la fase final de la guerra civil espanyola a Catalunya l`hivern de 1938-39. La recerca és el resultat de la transcripció, l’estudi i l’anàlisi contextualitzat de vint informadors, subjectes dels esdeveniments, vertaderes fonts primàries.

Ernest GALLART. "Plecs de Recerca número 2". L'ACTUAL (del 5 a l'11/3/2010), núm. 95, p.11.

BIBLIOGRAFIA
 - ."Plecs de Recerca publica testimonis de l'èxode i l'exili".L'ACTUAL (del 12 al 18/2/2010), núm. 96, p.20.
 
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario